Over Adhesie

Over Adhesie

WIE IS ADHESIE PERSONEELSDIENSTEN?

Adhesie Personeelsdiensten is een vrij jonge uitzendorganisatie waarvan de directie reeds een ca. 25-jarige ervaring heeft opgedaan in de uitzendbranche.

De dienstverlening van Adhesie Personeelsdiensten bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uitzending
  • Werving & Selectie
  • Detachering
  • Payrolling

Elk van de hierboven genoemde onderdelen staat op onze website beschreven bij het onderdeel DIENSTEN.

Adhesie Personeelsdiensten is geen landelijk of beursgenoteerd uitzendbedrijf en is hierdoor zeer flexibel in haar dienstverlening. Onze focus ligt met name op Den Haag en omstreken. Onze groei trachten wij te realiseren door ons sterk te onderscheiden van de traditionele uitzendbranche.

De kerntaak van elke uitzendonderneming ligt bij de match tussen "vraag en aanbod".

Met name hier ligt onze kracht!

Onze aandacht ligt duidelijk bij de persoonlijke contacten met uitzendkrachten en opdrachtgevers. Ondanks de huidige vergaande automatisering gaan wij ervan uit dat juist deze persoonlijke contacten van essentieel belang zijn. Onze filosofie is dat elke (potentiële) uitzendkracht ruim aandacht verdient om uiteindelijk de juiste baan te kunnen krijgen.

Hierdoor ontstaat de binding tussen uitzendkracht en Adhesie Personeelsdiensten.

En binding is motivatie!

Onze opdrachtgevers plukken hiervan de vruchten. Zij merken snel genoeg dat onze uitzendkrachten graag voor Adhesie Personeelsdiensten werkzaam zijn.

Dezelfde filosofie passen wij toe richting onze opdrachtgevers. Juist dat "stapje meer" spreekt de opdrachtgevers aan. Het houden aan gemaakte afspraken is hierbij van essentieel belang. De opdrachtgever weet waar hij aan toe is als hij met Adhesie Personeelsdiensten samenwerkt.

Ons motto is daarom: FLEXIBILITEIT EN EEN STAPJE MEER DOEN VOOR DE UITZENDKRACHT IS TEVENS EEN TEVREDEN OPDRACHTGEVER!

ontwikkeld door CTRS.nl - Adhesie Personeelsdiensten © 2022