Diensten

Adhesie Personeelsdiensten is actief in de volgende dienstverleningen:

  • Uitzending
  • Werving & Selectie
  • Detachering
  • Payrolling

Uitzending

Bij uitzending werkt de medewerk(st)er als uitzendkracht. Op deze basis heeft de medewerk(st)er de meeste vrijheid. De uitzendkracht werkt alleen op die momenten dat dit het beste uitkomt. De uitzendkracht krijgt betaald naar rato van het aantal gewerkte uren en wordt wekelijks uitbetaald. Naast het bruto uurloon is er ook recht op doorbetaalde:

  • erkende feestdagen voorzover deze niet op een zaterdag of zondag vallen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag);
  • vakantiedagen (over elke volledig gewerkte maand bouw je 16 uur verlof op);
  • kort verzuim (dokters- en tandartsbezoek);
  • vakantiebijslag (8% over de bruto verdiensten).

Al deze vergoedingen worden gereserveerd en uitbetaald als zich een dergelijke dag voordoet of wanneer met vakantie wordt gegaan. Op elke salarisstrook staan alle reserveringen vermeld zodat er een goed overzicht is van het tegoed.

Werving & selectie

Bij werving & selectie heeft een organisatie vast personeel nodig. Omdat het voor een organisatie vaak een tijdrovende bezigheid is, kan deze de werving & selectie aan Adhesie Personeelsdiensten overdragen. Adhesie Personeelsdiensten zoekt dan voor deze organisatie de juiste medewerk(st)ers en stelt deze aan de organisatie voor. Uiteindelijk beslist de organisatie of zij deze medewerk(st)ers in vaste dienst wil nemen.

Op deze wijze gaat de medewerk(st)er dus gelijk in vaste dienst bij de organisatie en ben je niet eerst uitzendkracht van Adhesie Personeelsdiensten. De medewerk(st)er valt direct onder de CAO van de organisatie en ontvangt een salaris conform de salarisregeling zoals deze van toepassing is bij de organisatie.

Overigens hoeft de werknemer voor de werving & selectie niets te betalen. Adhesie Personeelsdiensten ontvangt hiervoor een vergoeding van de organisatie.

Detachering

Voor bepaalde projecten wil een organisatie graag zekerheid hebben dat het (tijdelijk) personeel tijdens het gehele project blijft werken. In zo'n situatie kan Adhesie Personeelsdiensten een team medewerk(st)ers samenstellen. Aan deze medewerk(st)ers wordt dan een detacheringscontract aangeboden voor de duur van het project. De medewerk(st)er werkt dan in principe vaste uren en krijgt het salaris per periode van 4-weken uitbetaald door Adhesie Personeelsdiensten.

Overigens bestaat ook het recht op een detacheringcontract (voor bepaalde tijd) van Adhesie Personeelsdiensten nadat de medewerk(st)er 78 weken als uitzendkracht voor ons heeft gewerkt. Ook dan ontvangt hij/zij van Adhesie Personeelsdiensten een 4-weken salaris. Hierdoor is er meer zekerheid dan wanneer de medewerk(st)er werkzaam is als uitzendkracht.

Hoe de procedure precies in elkaar steekt staat vermeld in de CAO voor uitzendkrachten.

Payrolling

Bij payrolling is de medewerk(st)er niet als uitzendkracht door Adhesie aan werk geholpen. In deze situatie heeft een organisatie zelf personeel geworven. Het probleem bij een dergelijke organisatie is dat zij het verzorgen van de arbeidsovereenkomst en de personele- en salarisadministratie (tijdelijk) te veel werk vinden.

Bij payrolling vraagt de organisatie of Adhesie Personeelsdiensten deze medewerk(st)ers op de loonlijst wil zetten. Op deze manier voert Adhesie Personeelsdiensten de totale administratie uit.

De medewerk(st)ers ontvangen hierbij ook het salaris van Adhesie Personeelsdiensten. Dit salaris is 100% gebaseerd op de salaristabellen van de organisatie waar deze medewerk(st)ers werkzaam zijn. Ook zijn deze medewerk(st)ers uitsluitend werkzaam bij deze organisatie. Dit is dus anders dan bij de reguliere uitzendkrachten.

ontwikkeld door CTRS.nl - Adhesie Personeelsdiensten © 2022